Veiligheidstraining op maat

Veiligheidstraining op maat

Veiligheidstraining op maat


Artikel 8 van de Arbowet schrijft voor dat de werkgever er voor zorgt dat de werknemer doeltreffend wordt ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en daaraan verbonden risico’s. Daarnaast moet de werkgever zorgen voor voldoende onderricht op het gebied van veilig en gezond werken.

Met onze maatwerk veiligheidstrainingen voldoe je als werkgever aan deze eisen.

De trainingen die wij ontwikkelen zijn klant specifiek, waarbij we inzoomen op de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen de organisatie. We creĆ«ren hiermee veiligheidsbewustzijn bij de werknemer.

Om een maatwerktraining tot stand te brengen beginnen wij met een persoonlijke kennismaking waarbij we de behoefte inventariseren en bekijken welke zaken er spelen. De klant is volledig in de lead en bepaald uiteindelijk welke aspecten we tijdens de training behandelen. Aansluitend aan de kennismaking en inventarisatie, maken we een rondgang door de organisatie. Als we toestemming krijgen, dan maken we graag foto’s van bepaalde machines, werkzaamheden, gevaren, stoffen etc. die we kunnen gebruiken voor de training. De ervaring leert dat foto’s van de organisatie zelf meer tot de verbeelding spreken dan standaard foto’s. 

Op kantoor stellen we een op maat gemaakte training samen die voldoet aan de wensen van de klant en zullen deze nog toelichten. Daarna gaan we over tot het inplannen van de training. 

Inhoud

Onderwerpen die bijvoorbeeld behandeld kunnen worden zijn:

 • Werken met gereedschappen en machines
 • Werken met gevaarlijke stoffen
 • Fysieke belasting
 • Werken op hoogte (trappen, ladders en steigers)
 • Veilig en gezond werken
 • Risico’s herkennen en erkennen
 • Mindset
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Blootstelling aan geluid
 • Verzuim
 • Verplichtingen en rechten werknemer/werkgever

De training wordt verzorgd door gecertificeerde docenten welke in het bezit zijn van een MVK of HVK diploma.

Cursusduur

Doorgaans duren de maatwerktrainingen 4 tot 8 uur. Dit is afhankelijk van de groepsgrootte en inhoud van de training. 

Geldigheid

Na afloop van de training ontvangt elke cursist een officieel certificaat. Hiermee kun je als werkgever ook aantonen dat je voldoet aan artikel 8 van de Arbowetgeving.

Incompany

Deze training is ook zeer geschikt om op locatie te laten plaatsvinden.

Meer informatie:

Over veiligheidstraining op maat