Verwerken van kitten

Deze cursus is voor alle vaklieden die kennis op willen doen van de diverse kitten, hun eigenschappen, verwerkingsmethoden, voorschriften en keuzecriteria.

Inhoud

We gaan in deze cursus in op zowel de theorie als de praktijk. Daarin behandelen we onder andere de volgende onderwerpen: 

  • Waarom kitvoegen?
  • Toepassingsgebied
  • Eisen en voorwaarden die aan de kit en kitverwerking gesteld dienen te worden
  • Materialen en hun eigenschappen
  • Benodigde gereedschappen
  • Applicatie (aanbrengen van kit bij diverse constructies)
  • Valkuilen
  • Praktijk en demonstraties op het gebied van sanitaire voegen, aansluitingsvoegen, kitvoegreparatie & het vervangen van een ruit 
Cursusduur

Deze cursus duurt 1 dag.

Vraag hier informatie aan