Veilig werken langs de weg

Het werken langs de weg brengt de nodige risico’s met zich mee. De Arbowet verplicht de werkgever de werknemers op te leiden voor de uit te voeren werkzaamheden. In de BouwCAO is het daarom verplicht gesteld dat een ieder die langs de weg werkt minimaal een eendaagse training ‘Veilig Werken Langs de Weg’ heeft gevolgd. Deze training is bestemd voor een ieder die op of langs de weg aan het werk is.

Inhoud

Deze training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte worden onder andere de onderwerpen wet- en regelgeving, persoonlijke beschermingsmiddelen en het op- en afbouwen van verschillende afzettingen besproken. In het praktijkgedeelte worden er miniatuursituaties gecreĆ«erd waarbij de kennis en vaardigheden worden getoetst. De lessen worden ondersteund met praktijkoefeningen waarbij diverse situaties kunnen worden nagebouwd met Playmobil. Tevens wordt een examentraining verzorgd. 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Inleiding organisatie wegbeheer.
  • Inleiding bebakening.
  • Inleiding verkeersborden werken.
  • Inleiding verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen.
  • Inleiding verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.
  • Inleiding verkeersveiligheid Arbo/VGW.
Cursusduur

De training bestaat uit 2 dagdelen (1 dag). De training kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend gegeven worden.

Vraag hier informatie aan