Optimaal luchtdichtbouwen

De begrippen duurzaamheid, energiezuinigheid, passief en luchtdicht worden tegenwoordig overal genoemd. Wat we hiermee bedoelen is vaak niet duidelijk. In de bouw komt dit vooral in beeld als 'energiezuinig'. Zelfs woningen en gebouwen die aan de minimale eisen van het bouwbesluit voldoen worden op het bouwbord als duurzaam project aangeduid. Het is belangrijk dat de medewerkers in staat zijn deze termen te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Dit betekent vooral kennis en vaardigheden te hebben van het luchtdicht bouwen.

Daarnaast is het zo dat de medewerkers een groot aandeel hebben in de mate van kostenbewustheid en optimalisatie tijdens bedrijfsproces. Het is daarom van belang dat zij hun eigen rol en invloed, en die van hun collega’s, herkennen en begrijpen en dat zij de juiste communicatie toepassen en het juiste gedrag vertonen om tot een optimaal resultaat te komen.

Inhoud

Tijdens de training wordt met name het bedrijfsproces en de eigen rol en verantwoordelijkheid van uw medewerkers bij de proces- en productkwaliteit vastgesteld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het getoonde en het gewenste gedrag. Uiteindelijk doel is te komen tot een optimalisatie van het aanwezige bedrijfsproces door een bewustwording van de medewerker van gewenste communicatie en gedrag.

De deelnemers zijn na deze training in staat:

 • De kwaliteit van de technische uitvoering van details te beoordelen op basis van kennis;
 • tekortkomingen bij technische details tijdens het bouwproces te signaleren;
 • tekortkomingen bij technische details te analyseren;
 • professioneel te communiceren over product- en proceskwaliteit;
 • eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het werken op de bouwplaats in relatie tot het voorkomen van faalkosten;
 • het belang van luchtdicht bouwen te begrijpen;
 • de eigen rol en verantwoordelijkheid bij het luchtdicht bouwen te benoemen;
 • de aandachtspunten bij luchtdicht bouwen te benoemen;
 • de invloed van houding en gedrag op de proces en productkwaliteit te herkennen;
 • de termen flexibiliteit, kwaliteit en mentaliteit te definiĆ«ren vanuit het bedrijfsbeleid;
 • het bedrijfsproces te omschrijven;
 • de individuele invloed op het gehele bedrijfsproces te onderkennen;
 • de collega’s (beter) te kennen; elkaar aan te spreken op verbeterpunten op de gebieden flexibiliteit, kwaliteit en mentaliteit;
 • de eigen rol en eigen verantwoordelijkheid tijdens de uitvoering van werken te begrijpen, met respect in de omgeving actief te zijn;
 • bewust van de rol van elke collega in het bedrijfsproces.
Cursusduur

Deze cursus duurt 1 dag. 

Vraag hier informatie aan