Wat doet een BHV'er?

Wat doet een BHV'er?

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is niet weg te denken uit een goede bedrijfsnoodorganisatie. Wat doet een BHV’er precies binnen deze organisatie? Vaak ben je als BHV’er als een van de eerste aanwezig bij een bedrijfsongeval of een brand. Jij als BHV’er hebt een BHV cursus gevolgd en bent in staat om adequaat te handelen bij een ongeval en/of brand. Naast het bestrijden van een brand of het verlenen van eerste hulp, ben jij ook verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk in veiligheid brengen van de aanwezigen en daarbij de gevolgen, van de calamiteit, zoveel mogelijk te beperken.

Rol binnen de bedrijfsnoodorganisatie
Als BHV’er draag je dus bij aan het voorkomen én beperken van bedrijfsongevallen. Vind er nou toch een ongeval plaats? Dan zorg jij ervoor dat de gevolgen ervan zo minimaal mogelijk blijven. Wanneer een noodgeval zich voor doet, treedt jij op.

Taken & verantwoordelijkheden van een BHV’er (artikel 15 Arbowet)
Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

BHV opleiding
Om BHV’er te worden, begin je altijd met een BHV basis cursus. Hierbij leer je de basis wat betreft de handelingen die je moet uitvoeren om een slachtoffer te helpen, een brand te bestrijden of een ontruiming te organiseren. Naast het verkrijgen van kennis, oefen je ook in de praktijk a.d.h.v. het nabootsen van scenario’s zoals brand en eerste hulp verlenen.

Welke opleidingen kan je bij Evolon doen?

BHV basis
BHV herhaling

Als BHV’er ga je ieder jaar op herhalingscursus. In eerste instantie om gecertificeerd te blijven, maar ook om de kennis en vaardigheden intact te houden. Zo blijf je in staat op hulp te verlenen bij bedrijfsongevallen en blijft dus de bedrijfsveiligheid gewaarborgd.