Duurzaam en energiezuinig bouwen

Duurzaamheid, duurzaam ontwikkelen en materiaalgebruik krijgen een steeds prominentere plaats in onze samenleving. Zeker binnen de bouw gaan duurzaamheidaspecten de komende decennia van steeds grotere invloed worden. De overheid laat in toenemende mate zijn invloed gelden op het duurzamer en energiezuiniger maken van gebouwen. De EPC-norm (Energie Prestatie Coëfficiënt) is in 2006 aangescherpt naar 0,8 met de nodige consequenties voor architect en aannemer.

Om als bouw- of onderhoudsbedrijf mee te kunnen doen bij het energiezuiniger maken van gebouwen zullen kennis en vaardigheden op het gebied van installaties en thermisch isoleren op voldoende niveau moeten zijn. Immers, een onafhankelijke deskundige zal naderhand bekijken of het gebouw inderdaad energiezuiniger is geworden.

Nu al zijn er ontwikkelingen in de markt die inspelen op een laag energieverbruik van woningen. Het concept ‘Passief Huis’ kent zelfs een EPC-waarde van 0 en onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. De ligging van de woning, de schilisolatie en kierdichting zorgen ervoor dat warmte (energie) niet of nauwelijks uit de woning kan verdwijnen. Met alternatieve bronnen kan de eventueel benodigde restwarmte opgewekt worden.

Er worden zelfs al woningen gebouwd volgens het concept ‘Energie plus’, waarbij de woning meer energie oplevert dan gebruikt. Maar het almaar energiezuiniger maken van woningen mag niet ten koste gaan van een gezond en aangenaam leefklimaat.

Inhoud

Hieronder vind u het globale programma per cursusdag.

Dag 1
 • Starttoets
 • Inleiding water- en luchtdicht bouwen
 • Theorie luchtdicht bouwen
 • Theorie dakdoorvoeren
 • Condensatie
 • Praktijk opdrachten en uitleg incl. voorbeelden
Dag 2
 • Inleiding isoleren
 • Isolatiematerialen 
 • Belangrijkste regelgeving 
 • Damptransport
 • Koudebruggen 
 • Praktijkopdrachten en uitleg incl. voorbeelden

Cursusduur

Deze cursus duurt 2 dagen. 

Vraag hier informatie aan