Bouwbesluit

Ieder bouwwerk moet minimaal voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de ontwerp- en werkvoorbereidingsfase wordt hieraan veel tijd en aandacht besteed. Het blijkt echter dat de interpretatie van de regels vaak onjuist plaatsvindt. Ook is het de vraag of de regels uit het Bouwbesluit in de uitvoering wel gehaald worden. En hoe kunt u dat aantonen?

De cursus Bouwbesluit is een praktische cursus die het Bouwbesluit koppelt aan de dagelijkse praktijk. Naast het Bouwbesluit wordt ook aandacht besteed aan andere relevante bouwregelgeving. Per hoofdstuk uit het Bouwbesluit worden de belangrijkste eisen, veel voorkomende details en geschikte producten besproken.

Inhoud 
  • De Woningwet
  • Het Bouwbesluit
  • Bouwrecht en het Bouwbesluit
  • Verordeningen
  • Normen
  • Bouwtechnische details
  • De uitvoering van bouwtechnische details in relatie tot het Bouwbesluit
Cursusduur 

Deze cursus duurt 1 dag. 

Vraag hier informatie aan