Bedrijfshulpverlening Basis

In deze cursus leer je hoe je moet handelen in verschillende noodsituaties die op de werkvloer voor kunnen komen. Deze cursus is voor jou als je nog niet eerder een BHV cursus hebt gevolgd. 

Inhoud
 • Het herkennen van een gevaarlijke situatie en het treffen van de juiste maatregelen
 • Het in noodsituaties verplaatsen van het slachtoffer
 • Het kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
 • Het geruststellen van het slachtoffer
 • Het verlenen van eerste hulp
 • Reanimeren incl. instructie AED
 • Beperking en bestrijding van een beginnende brand
 • Het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen
 • Kennis van de belangrijkste brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
 • Het toepassen van de branddriehoek
 • Kennis van de ontwikkeling van brand ontruiming
 • Het begeleiden van een ontruiming
 • Het gebruik maken van veiligheidsmiddelen
 • Het ontruimingsplan
 • De vluchtroute en het gebruik ervan
 • De toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen communicatie
 • Het op de juiste wijze melden van een ongeval of brand
 • De interne communicatie
 • Het verstrekken van informatie aan hulpverleningsdiensten
 • Het hanteren van communicatiemiddelen
Cursusduur

Deze cursus duurt 1 dag. 

Certificaat & geldigheid

Na afloop van de training ontvang je van ons een BHV certificaat. Om het certificaat in stand te houden is jaarlijks een ééndaagse herhaling noodzakelijk.

Meld je hier aan