Basis Computer Numerical Control (CNC)

De laatste jaren heeft de toepassing van Computer Numerical Control (CNC) bestuurde houtbewerkingmachines een grote vlucht genomen. Investeringen van soms honderdduizenden guldens zijn meer regel dan uitzondering. Dergelijke investeringen eisen een optimaal gebruik van de machines, waarbij productieverlies door onkundige bediening absoluut voorkomen moet worden. De CNC-bedieningsvakman verricht een groot aantal ingewikkelde op elkaar afgestemde handelingen. men moet niet alleen inzicht in het programma hebben zodat men weet wat er gebeurt of gebeuren gaat. Ook de diverse vaardigheden bij het instellen van de machine, omgaan met de kostbare snijdgereedschappen, alert reageren op onverwachte gebeurtenissen etc., zijn van vitaal belang voor het verantwoord omgaan met deze kostbare machines.

Inhoud
 • Vergelijken traditioneel werken met CNC
 • Organisatie op en om de CNC werkplek
 • Mogelijkheden met CNC-bestuurde machines
 • Basisprincipes van de besturing
 • Programmaopbouw
 • Aanmaken CNC-code
 • Inlezen, oproepen en bewerken van geometrie - Inrichten van de machine en opspannen van de producten
 • Nulpuntverschuivingen
 • Werken met hoofd- en onderprogramma’s
 • Verspaning
 • Gereedschapcorrectie
 • Kwaliteitsbeoordeling
 • Werken aan de machine

Door toegepaste vaktheorie en demonstratieve praktijk wordt gewerkt naar een einddoel om zelfstandig een werkstuk te maken door middel van praktijkopdrachten. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van AlphaCAM om werkstukken te tekenen en om er programma’s van te maken. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van de editor aan de machine om programma’s te wijzigen.

Cursusduur

Deze cursus duurt 4 dagen. 

Vraag hier informatie aan