Asbestherkenning

Het onverwacht aantreffen van asbest kan leiden tot problemen binnen een project. Het is belangrijk dat op zulke momenten de juiste keuzes worden gemaakt. In de cursus Asbestherkenning van BMV Advies leer je asbest verdacht materiaal in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en de benodigde maatregelen te nemen.

Inhoud

Er wordt uitvoerig ingegaan op gezondheidsrisico’s van asbest en ook de relevante wet- en regelgeving komt aan bod. Na afloop ben je in staat om asbest verdacht materiaal te herkennen en de juiste keuzes te maken bij het aantreffen van asbesthoudende materialen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • risico’s van asbest
  • herkennen van asbest verdacht materiaal
  • handelwijze nadat asbest als zodanig is herkend
  • veiligheids- en bedrijfsvoorschriften
Asbestherkenning in de Grond

Speciaal voor grondwerkers, DLP-ers en KVP-ers hebben we de cursus Asbestherkenning in de Grond. In de cursus Asbestherkenning in de Grond leer je asbest verdachte materialen te herkennen in de verschillende vormen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de nieuwe CROW publicatie 307, “Kabels en leidingen in de verontreinigde bodem”.

Na afloop van de cursus ben je in staat om de verschillende soorten asbestverdachte materialen te herkennen en heb je kennis van geldende procedures omtrent werkzaamheden aan kabels en leidingen in de verontreinigde bodem. Deze cursus sluit aan op de eisen die worden gesteld vanuit de BRL 7000 en de CROW publicatie 132.

Vraag hier informatie aan